RSS organizes marathon for youth in New Delhi - The New Indian Express

RSS organizes marathon for youth in New Delhi

Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) organized a marathon for the youth in New Delhi to mark 150th birth anniversary of Swami Vivekananda on Sunday.