Sadhvi Pragya Singh

BJP MP Sadhvi Pragya Thakur falls ill at party event in Bhopal

Bhopal BJP MP, Sadhvi Pragya Singh Thakur, fell ill at an event organised on the death anniversary of Shyama Prasad Mukherji.

published on : 23rd June 2020